Plikiem źródłowym LaTex-a jest zwykły plik tekstowy (plik ASCII). Taki plik można otworzyć za pomocą dowolnego edytora tekstowego. My polecamy specjalne programy pomagające tworzyć pliki tego rodzaju. Zawiera on tekst dokumentu oraz instrukcje, dzięki którym LaTex wie, jak złożyć tekst.

Odstępy

Znaki niewidoczne, takie jak znaki odstepu (spacji) lub tabulacji sa przez LaTex-a traktowane jednakowo – jako odstęp. Kolejno po sobie występujące znaki odstępu LaTex traktuje tak, jak jeden taki znak. Znaki odstępu znajdujące się na początku wiersza są prawie zawsze ignorowane. Pojedynczy koniec linii jest traktowany jak odstęp.

Pusty wiersz kończy akapit. Kolejno występujące puste wiersze LaTex traktuje tak, jak jeden pusty wiersz.

.tex \documentclass{article}
\begin{document}
Nie ma znaczenia, czy miedzy słowami jest jedna czy         więcej spacji. Pusty wiersz rozpoczyna nowy akapit.

Nowy akapit automatycznie stworzy wcięcie w tekście. Kolejno występujące puste wiersze będą traktowane jak jeden pusty wiersz.
\end{document}
Plik źródłowy

.pdf Szermentowski

Uwaga W dalszej części tego artykułu pominiemy deklaracje nagłówków:
\documentclass{article}
\begin{document}

\end{document}

Uwaga Na razie LaTex nie rozpoznaje polskich znaków. Jak rozwiązać ten problem zostanie pokazane w następnym rozdziale.

Znaki specjalne

Następujące znaki są zarezerwowane: albo maja specjalne znaczenie dla LaTex-a, albo nie są dostępne we wszystkich standardowych krojach pisma. Użyte dosłownie w pliku źródłowym nie pojawia się na wydruku, tylko (najczęściej) spowodują błąd podczas przetwarzania tekstu.

$ & % # _ { } ~ ^ \

Znaki te można jednak wstawić do dokumentu, o ile poprzedzi się je znakiem w-tył-ciacha (ang. backslash):

.tex \$ \& \% \# \_ \{ \}
Plik źródłowy

.pdf Szermentowski


Polecenia LaTex-a

Polecenia LATEX-a wystepuja w dwóch nastepujacych odmianach:

  1. Instrukcje rozpoczynające się znakiem w-tył-ciach „\”, po którym wystepuje ciąg liter. Końcem instrukcji jest odstęp lub inny znak nie bedacy litera. W nazwach instrukcji LaTex rozróżnia litery małe i duże. Używanie polskich liter diakrytycznych w nazwach instrukcji nie jest możliwe.
  2. Instrukcje składające się ze znaku w-tył-ciach oraz dokładnie jednego znaku nie będącego literą.

Znaki odstępu po instrukcjach typu 1 są przez LaTex-a ignorowane. Jeżeli po instrukcji ma w dokumencie występować odstęp, to należny bezpośrednio po niej umieścić kolejno: parę nawiasów klamrowych {} i odstęp. Para znaków {} zapobiega zignorowaniu przez LaTex-a odstępu po nazwie instrukcji. Innym sposobem jest wstawienie specjalnej instrukcji \ (tj. w-tył-ciach i spacja). Niektórzy używają jeszcze innego sposobu zapobiegania połykaniu spacji po nazwach instrukcji, a mianowicie wstawiają instrukcje pomiędzy parę nawiasów { i }.

.tex Czytalem, ze Knuth dzieli uzytkownikow systemu {\TeX} na \TeX{}nikow oraz \TeX pertow.\\
Dzisiaj \ \ jest \today.
Plik źródłowy
.pdf Szermentowski

Niektóre instrukcje LaTex-owe maja argumenty. Argumenty podaje się w nawiasach klamrowych { }, każdy argument w osobnej parze nawiasów. Liczba i kolejność argumentów jest dla każdego polecenia z góry ustalona. Instrukcje mogą mieć także argumenty opcjonalne (nieobowiązkowe), podawane w nawiasach kwadratowych [ ]. W przypadku większej liczby argumentów opcjonalnych oddziela się je przecinkami. Kolejność argumentów opcjonalnych nie odgrywa roli.

.tex Mozesz na mnie \textsl{polegac}!

Tu wstaw zmiane wiersza.\newline
Dziekuje.
Plik źródłowy
.pdf Szermentowski

Komentarze

Po napotkaniu znaku % LaTex ignoruje resztę bieżącego wiersza (łącznie ze znakiem końca wiersza) oraz znaki odstępu na początku następnego. Znak % jest wykorzystywany do umieszczania komentarzy i dodatkowych informacji w pliku źródłowym.

.tex Mao zmarł % sprawdzic!
~1975 roku.
Plik źródłowy
.pdf Szermentowski