Pracując nad dużym dokumentem, wygodnie jest podzielić plik źródłowy na mniejsze części. W LaTex-u mamy dwie instrukcje ułatwiające pracę z tak podzielonymi dokumentami. Pierwsza z nich jest

\include{plik}

Dołącza on do dokumentu zawartość pliku. Przed przystąpieniem do przetwarzania zawartości dołączonego pliku LaTex rozpocznie nową stronę. Po złożeniu zawartości pliku LaTex także rozpoczyna nowa stronę.

.tex Pierwszy plik.
Plik źródłowy
.tex Drugi plik.
Plik źródłowy
.tex \documentclass{article}
\usepackage[MeX]{polski}
\usepackage[cp1250]{inputenc}
\begin{document}
Dwa pliki p1.tex p2.tex:
\include{p1}
\include{p2}
\end{document}
Plik źródłowy

.pdf pdf

Drugiej instrukcji używa się w preambule. Pozwala ona dołączyć do dokumentu tylko wybrane pliki.

\includeonly{lista-plików}

Spośród instrukcji \include zostaną wykonane tylko te, dla których nazwy plików są na liście plików polecenia \includeonly. Uwaga: w liście plików nie można używać odstępów!

Polecenie \include rozpoczyna skład dołączanego tekstu od nowej strony. W połączeniu z poleceniem \includeonly w preambule instrukcja \inculde umożliwia przetwarzanie wybranych plików bez zmiany miejsc łamania poszczególnych stron i z zachowaniem prawidłowej numeracji stron, rozdziałów, tabel itp. Czasami jednak rozpoczynanie składu od nowej strony nie jest pożądane. W takiej sytuacji zamiast \include należy dołączyć plik za pomocą instrukcji:

\input{plik}

która po prostu wstawia zawartość podanego pliku bez żadnych dodatkowych efektów.

.tex Pierwszy plik.
Plik źródłowy
.tex Drugi plik.
Plik źródłowy
.tex \documentclass{article}
\usepackage[MeX]{polski}
\usepackage[cp1250]{inputenc}
\begin{document}
Dwa pliki p1.tex p2.tex:
\input{p1}
\input{p2}
\end{document}
Plik źródłowy

.pdf pdf

Uwaga Wszystkie pliki muszą znajdować się w jednym folderze. W innym przypadku należy podać całą ścieżkę dostępu.