Jeżeli LaTex ma składać tekst w językach innych niż angielski, to zasadniczo są dwa obszary, w których należy go odpowiednio skonfigurować:

  1. Wszystkie teksty generowane automatycznie przez LaTex-a trzeba przystosować do danego języka. Dotyczy to tytułów rozdziałów, spisu treści, spisu rysunków, tabel, dat itp. Zmiany te umożliwia pakiet babel Johannesa Braamsa.
  2. LaTex musi poznać reguły dzielenia wyrazów dla danego języka. „Powiedzenie” mu o nich jest swego rodzaju sztuczka, gdyż jest równoznaczne ze stworzeniem nowego formatu LaTex-a z nowymi, wbudowanymi weń regułami.

Aby użyć różnych języków należy użyć komendy:

\usepackage[lista-jezyków]{babel}

Argument lista-języków, to oddzielone przecinkami nazwy języków, które obsługuje lokalna wersja LaTex-a. Ostatni na liście jest językiem domyślnym.

Uwaga Pakiet babel musi być zainstalowany na kompaturze, gdyż nie jest on instalowany przy standardowej instalacji. Program TexMaker, Led, TexWork omówione w pierwszym rozdziale po napotkaniu komendy \usepackage[lista-jezyków]{babel} automatycznie zainstalują odpowiedni pakiet. Więcej informacji rozdział: 5. Pakiety

Aby swobodnie korzystać z polskich liter należy jeszcze poinformować LaTeX że potrzebne są nam kodowanie dopuszczające polskie litery. Uzyskamy to dodając pakiety:

\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[latin2]{inputenc}

Ostatni z wymienionych na liście języków jest językiem domyślnym dokumentu. Do włączenia języka służy polecenie \selectlanguage. Składnia tego polecenia jest następująca:

\selectlanguage{jezyk}

Pakiet babel dla każdego języka definiuje odpowiednio elementy wpisywane automatycznie przez program (np. dla języka polskiego „Spis treści”, a nie „Table of contents”) oraz udostępnia polecenia ułatwiające przygotowanie dokumentów w tym języku (dla nas ważne jest to że możemy używać skrótów klawiszów ALT + litera).

Standardowe polecenia akcentowe LaTeX-a umożliwiają zapis wszystkich polskich znaków diakrytycznych w następującej postaci:

.tex \k{a} \'c \k{e} \l{} \'n \'o \'s
\'z \.z \k{A} \'C \k{E} \L{} \'N
\'O \'S \'Z \.Z
Plik źródłowy
.pdf LaTeX