Aby wyrównać prawy margines, LaTeX wstawia pomiędzy słowa odstępy różnej wielkości. Odstąp wstawiany na końcu zdania jest trochę większy, ponieważ tak składa się książki w krajach anglosaskich. LaTeX zakłada, że zdania mogą się kończyć kropką, znakiem zapytania lub wykrzyknikiem. Jeżeli bezpośrednio przed kropką znajduje się duża litera, to LaTeX nie traktuje tego miejsca jako końca zdania, lecz jako kropkę po skrócie.

Wyjątki od wymienionych wyżej zasad muszą być jasno zaznaczone w tekście. W-tył-ciach „\” poprzedzający spacje oznacza odstęp normalnej wielkości. Tylda ~ wstawia normalny odstęp, na którym LaTeX nie może złamać wiersza. Instrukcja \@ wstawia większy odstęp, taki jakim kończy się zdania.

Jak wspomniano, wstawianie większych odstępów na końcu zdań to zwyczaj anglosaski. W kontynentalnej Europie tradycyjnie się tego nie robi. Wstawianie większych odstępów na końcu zdań można (należy) wyłączyć, wykonując instrukcje:

\frenchspacing

Pakiet polski domyślnie wykonuje instrukcje \frenchspacing.