Pakiety rozszerzają możliwości LaTex-a. Przykładowo, LaTex nie umożliwia dołączania grafiki, kolorowania tekstu, automatycznego łamania dużych tabel itp. Do wykonywania tych zadań służą właśnie pakiety. Dołącza się je za pomocą instrukcji:

\usepackage[opcje]{pakiet}

gdzie pakiet oznacza nazwę pakietu, a opcje – listę oddzielonych przecinkami opcji.

Przykład:

Plik źródłowy może zawierać następujący kod:

\usepackage{polski}
\usepackage[cp1250]{inputenc}

Powyższe instrukcje dodają pakiet języka polskiego i obsługę czcionek z polskimi literami.

Instalacja pakietów

Nie które pakiety nie są instalowane przy standardowej instalacji MikTex-a. Programy takie jak TexMaker, Led, TexWork omówione w rozdziale pierwszym po napotkaniu komendy \usepackage{...} ładującej pakiet nie zainstalowany samoistnie ściągają go i próbują instalować.

My polecamy zrobić to manualnie:

  1. Uruchom MikTex Browse Packages


    LaTex


  2. Wybierz interesujący Cię pakiet np. babel i naciśnij znak plus w lewym górnym rogu.


    LaTex