W razie potrzeby LaTex przenosi (dzieli) wyrazy. Jeżeli algorytm podziału wyrazów przenosi jakiś wyraz nieprawidłowo, to prawidłowe miejsca przenoszenia można zadać instrukcją:

\hyphenation{lista słów}

Słowa z listy argumentów można dzielić tylko w miejscach oznaczonych znakiem -. Instrukcji tej powinno się ozywać wyłącznie w preambule dokumentu, a wyrazy-argumenty mogą zawierać (oprócz znaku -) wyłącznie litery. Nie ma natomiast znaczenia, czy w tych wyrazach używa się liter wielkich, czy małych.

Wykonanie instrukcji \hyphenation z przykładu poniżej spowoduje, ze słowo „ćwierć-li-trówka” można podzielić tylko w dwóch zaznaczonych miejscach, podczas gdy słowa „szczypce” nie można przenieść w ogóle. Wyrazy z listy nie mogą zawierać żadnych znaków specjalnych ani symboli.

Przykład:

\hyphenation{ćwierć-li-trówka szczypce}

Instrukcja:

\-

wskazuje, w których miejscach LaTex-owi wolno przenieść wyraz w danym miejscu w dokumencie. LaTex nie podzieli słowa w innym miejscu.

Tekst bedacy argumentem polecenia:

\mbox{tekst}

nigdy nie zostanie przeniesiony.