Do składania przypisów u dołu strony służy instrukcja:

\footnote{tekst przypisu}

LaTeX numeruje przypisy automatycznie. Sposób ich numerowania zależy od wykorzystywanej klasy. W klasie article numeracja jest ciągła, a w klasach report i book przypisy są numerowane w ramach rozdziałów.


.tex Przypisy\footnote{To jest właśnie
przypis.} są często
wykorzystywane przez
użytkowników \LaTeX-a
Plik źródło

.pdf LaTeX