Do przygotowania spisu literatury używamy środowiska thebibliography. Każda pozycja w tym spisie rozpoczyna się poleceniem:

\bibitem{etykieta}

Etykietą posługujemy się do cytowania oznaczonej nią pozycji w dokumencie:

\cite{etykieta}

Numerowanie pozycji literatur-owych jest automatyczne (polecenia \bibitem i \cite działają podobnie jak opisane już instrukcje \label i \ref). Środowisko thebibliography ma jeden parametr, który powinien zawierać tekst równy szerokości (lub szerszy) od najszerszej etykiety ze spisu. W przykładzie poniżej „99” oznacza, ze numery pozycji w spisie będą co najwyżej dwucyfrowe.

.tex \documentclass[a4paper,11pt]{article}
\usepackage{polski}
\usepackage[cp1250]{inputenc}

\begin{document}

Partl~\cite{pa} przedstawi\l \ldots
\begin{thebibliography}{99}
\bibitem{pa} H.~Partl:
\emph{German \TeX},
TUGboat Vol.~9,, No.~1 ('88)
\end{thebibliography}

\end{document}


.pdf LaTeX

Do większych projektów przydaje się program o nazwie BibTEX. Program ten znajduje się w każdej współczesnej dystrybucji TeX-a. BibTEX korzysta z bazy bibliograficznej (biblioteki), z której wybiera tylko te pozycje literatur owe, które były cytowane w dokumencie. Sposób formatowania spisów literatury jest sterowany za pomocą specjalnych szablonów, których modyfikacja umożliwia zmianę układu graficznego spisu.