Środowiska flushleft i flushright składają akapity wyrównane, odpowiednio, do lewego lub prawego marginesu. Wewnątrz środowiska center każdy wiersz akapitu jest wyśrodkowany w osi szpalty. Tak jak zawsze, LaTeX dzieli akapity na wiersze automatycznie, w obrębie powyższych środowisk można jednak poleceniem \\ wymusić zmianę wiersza.

flushleft

Przykład 1.

.tex \documentclass[a4paper,11pt]{article}
\usepackage{polski}
\usepackage[cp1250]{inputenc}
\usepackage{enumerate}
\begin{document}

\begin{flushleft}

To jest tekst\\
wyrównany do lewej.\\
{\LaTeX} nie składa tu
wierszy\\
o~jednakowej długosci.

\end{flushleft}

\end{document}
Plik źródłowy


.pdf LaTeX

flushright

Przykład 2.

.tex \documentclass[a4paper,11pt]{article}
\usepackage{polski}
\usepackage[cp1250]{inputenc}
\usepackage{enumerate}
\begin{document}

\begin{flushright}

To jest tekst\\
wyrównany do lewej.\\
{\LaTeX} nie składa tu
wierszy\\
o~jednakowej długosci.

\end{flushright}

\end{document}
Plik źródłowy


.pdf LaTeX

center

Przykład 2.

.tex \documentclass[a4paper,11pt]{article}
\usepackage{polski}
\usepackage[cp1250]{inputenc}
\usepackage{enumerate}
\begin{document}

\begin{center}

To jest tekst\\
wyrównany do lewej.\\
{\LaTeX} nie składa tu
wierszy\\
o~jednakowej długosci.

\end{center}

\end{document}
Plik źródłowy


.pdf LaTeX