Środowiska itemize oraz description służą do tworzenia wyszczególnień, zaś enumerate do tworzenia wyliczeń. W każdym z nich element wyliczenia zaczyna się instrukcja \item.

enumerate

Przykład 1.

.tex \documentclass[a4paper,11pt]{article}
\usepackage{polski}
\usepackage[cp1250]{inputenc}
\usepackage{enumerate}
\begin{document}

\begin{enumerate}
\item Pierwszy punkt
\item Drugi punky
\item Trzeci punkt
\item \ldots
\end{enumerate}

\end{document}
Plik źródłowy


.pdf LaTeX

Możemy też nadać inne sposoby numeracji, podajemy je w nawiasach kwadratowych.

  • [I)]
  • [i)]
  • [a)]
  • [A)]
  • [I/]
  • [I.]

Przykład 2.

.tex \documentclass[a4paper,11pt]{article}
\usepackage{polski}
\usepackage[cp1250]{inputenc}
\usepackage{enumerate}
\begin{document}

\begin{enumerate}[I.]
\item Pierwszy punkt
\item Drugi punky
\item Trzeci punkt
\item \ldots
\end{enumerate}

\end{document}
Plik źródłowy


.pdf LaTeX

Możemy również zacząć numeracje od pewnego miejsca.

Przykład 2.

.tex \documentclass[a4paper,11pt]{article}
\usepackage{polski}
\usepackage[cp1250]{inputenc}
\usepackage{enumerate}
\begin{document}

\begin{enumerate}[I.]
\setcounter{enumi}{4}
\item Pierwszy punkt
\item Drugi punky
\item Trzeci punkt
\item \ldots
\end{enumerate}

\end{document}
Plik źródłowy


.pdf LaTeX

itemize

Przykład 4.

.tex \documentclass[a4paper,11pt]{article}
\usepackage{polski}
\usepackage[cp1250]{inputenc}
\usepackage{enumerate}
\begin{document}

\begin{itemize}
\item Pierwszy punkt
\item Drugi punky
\item Trzeci punkt
\item \ldots
\end{itemize}

\end{document}
Plik źródłowy


.pdf LaTeX

description

Przykład 5.

.tex \documentclass[a4paper,11pt]{article}
\usepackage{polski}
\usepackage[cp1250]{inputenc}
\usepackage{enumerate}
\begin{document}

\begin{description}
\item[Pierwszy] Pierwszy punkt
\item[Drugi] Drugi punky
\item[Trzeci] Trzeci punkt
\item[Kolejne] \ldots
\end{description}

\end{document}
Plik źródłowy


.pdf LaTeX

Przykład 6.

.tex \documentclass[a4paper,11pt]{article}
\usepackage{polski}
\usepackage[cp1250]{inputenc}
\usepackage{enumerate}
\begin{document}

\begin{description}
\item[Pierwszy] \hfill \\
Pierwszy punkt
\item[Drugi] \hfill \\
Drugi punky
\item[Trzeci] \hfill \\
Trzeci punkt
\item[Kolejne] \hfill \\
\ldots

\end{description}

\end{document}
Plik źródłowy


.pdf LaTeX