Środowisko quote nadaje się do składania cytatów oraz przykładów.

Przykład 2.

.tex \documentclass[a4paper,11pt]{article}
\usepackage{polski}
\usepackage[cp1250]{inputenc}
\usepackage{enumerate}
\begin{document}

Jeżeli chodzi o~długości wiersza,
reguła kciuka jest, ze:
\begin{quote}
Przeciętnie wiersz nie powinien
zawierać więcej niż 66 znaków.
Dlatego w~\LaTeX-u standardowe
strony maja szerokie marginesy.
\end{quote}
Dlatego tez w~gazetach stosuje
się druk wieloszczeblowy.

\end{document}
Plik źródłowy


.pdf LaTeX

Istnieją ponadto dwa środowiska o podobnym zastosowaniu: quotation oraz verse. Środowisko quotation jest przydatne do formatowania cytatów dłuższych niż jeden akapit. W przeciwieństwie do środowiska quote, wewnątrz środowiska quotation LaTeX rozpoczyna poszczególne akapity od wcięcia akapitowego. Środowisko verse służy do składania wierszy. Poszczególne linijki w zwrotkach należny kończyć instrukcja \\ zaś poszczególne zwrotki oddzielać pusta linia.