Typowa strona składa się z trzech podstawowych części. Powyżej kolumny tekstu głównego znajduje się pagina górna (główka), która może zawierać numer strony, tytuł rozdziału czy punktu. Poniżej kolumny tekstu znajduje się pagina dolna (stopka).

LaTex umożliwia wybranie jednego spośród trzech sposobów składania pagin za pomocą instrukcji:

\pagestyle{styl}

Dopuszczalne wartości argumentu styl:

plain - pagina górna jest pusta, a pagina dolna zawiera wycentrowany numer strony. Ten styl jest domyślny
headings - pagina górna zawiera numer strony oraz tytuł, pagina dolna jest pusta
empty - pagina górna i dolna są puste

Możliwa jest także zmiana stylu bieżącej strony. Do tego celu służy instrukcja:

\thispagestyle{styl}