Tekst pomiędzy

\begin{verbatim}

oraz

\end{verbatim}

LaTeX składa dosłownie, tak aby wyglądał jak napisany na maszynie, z zachowaniem zmian wiersza i odstępów.

Aby uzyskać ten efekt krój pisma zmienia się na imitujący pismo maszynowe (grotesk). Każdy znak w tym kroju, włączając w to spacje, jest jednakowej szerokości. Koniec linii wewnątrz środowiska verbatim powoduje rozpoczęcie nowego wiersza na wydruku a każda spacja zamienia się na odstęp. Wewnątrz środowiska verbatim instrukcje nie są wykonywane.

Wewnątrz akapitów imitacje maszynopisu uzyskuje się za pomocą instrukcji:

\verb+tekst+

Znak + ogranicza tu tekst, który ma zostać wydrukowany dosłownie. Zamiast + można użyć innego znaku, byle to nie była litera, gwiazdka ani spacja.

Przykład 1.

.tex \documentclass[a4paper,11pt]{article}
\usepackage{polski}
\usepackage[cp1250]{inputenc}
\usepackage{enumerate}
\begin{document}

\begin{verbatim}
{ for (i=1;i<=NF;i++) {l[$i]++; }
END {for (i in l) {print l[i]}
\end{verbatim}

\verb+tekst+

\end{document}
Plik źródłowy


.pdf LaTeX

Środowiska verbatim oraz instrukcja \verb maja także wersje „z gwiazdka”, w których spacja w pliku źródłowym jest zamieniana na znak "_". Jest to jedyna różnica w działaniu w porównaniu do wersji bez gwiazdkowych:

Przykład 2.

.tex \documentclass[a4paper,11pt]{article}
\usepackage{polski}
\usepackage[cp1250]{inputenc}
\usepackage{enumerate}
\begin{document}

\begin{verbatim*}
gwiazdkowa wersja
środowiska verbatim
wyróżnia   spacje
w tekście
\end{verbatim*}

\verb*+tekst tekst+

\end{document}
Plik źródłowy


.pdf LaTeX

Środowiska verbatim oraz instrukcji \verb nie wolno używać wewnątrz argumentów innych instrukcji.