Do składania tabel służy środowisko tabular. LaTeX automatycznie ustala w nich szerokość poszczególnych rubryk. Środowisko ma jeden parametr obowiązkowy, określający liczbę kolumn tabeli i sposób ich justowania:

\begin{tabular}{spec-kolumn}

Dla każdej kolumny należy w argumencie wstawić jedna z liter: l, r lub c, określając w ten sposób justowanie zawartości kolumny. Dosuniecie zawartości kolumny do lewej oznaczamy litera l, do prawej – znakiem r, a wyśrodkowanie – znakiem c. Zapisu p{szer-kolumn} można użyć do zaznaczenia, że kolumna ma mieć szerokość szer-kolumn. Wewnątrz takiej kolumny tekst jest składany w prostokąt o zadanej szerokości, z wyrównywaniem obu marginesów. Znak | oznacza, że kolumny maja zostać rozdzielone pionowa kreska.

Wewnątrz środowiska tabular poszczególne wiersze oddzielamy instrukcja \\, a rubryki w wierszu znakiem &. Instrukcja \hline wstawia poziomą linie na cała szerokość tabeli.

Przykład 1.

.tex \documentclass[a4paper,11pt]{article}
\usepackage{polski}
\usepackage[cp1250]{inputenc}
\usepackage{enumerate}
\begin{document}

\begin{tabular}{|r|l|} \hline
7C0 & heksadecymalnie \\
3700 & oktalnie \\
11111000000 & binarnie \\
\hline \hline
1984 & dziesietnie \\ \hline
\end{tabular}

\end{document}


.pdf LaTeX

Przykład 2.

.tex \documentclass[a4paper,11pt]{article}
\usepackage{polski}
\usepackage[cp1250]{inputenc}
\usepackage{enumerate}
\begin{document}

\begin{tabular}{|p{4.7cm}|} \hline
Ten akapit jest wewnątrz pudełka.
Mamy nadzieję, że uzyskany
efekt sie podoba.\\ \hline
\end{tabular}

\end{document}


.pdf LaTeX

Instrukcja @{...} określamy odstęp między kolumnami. Instrukcja ta usuwa domyślny odstęp miedzy kolumnowy, zastępując go tym, jaki wy specyfikowano wewnątrz {...}. Stosuje się ja często do wyrównywania zestawień liczbowych według cyfr znaczących. Można ja także wykorzystać do usunięcia odstępów w pierwszej i ostatniej kolumnie tabeli, co ilustruje poniższy przykład.

Przykład 3.

.tex \documentclass[a4paper,11pt]{article}
\usepackage{polski}
\usepackage[cp1250]{inputenc}
\usepackage{enumerate}
\begin{document}

Porównanie:\\ \\
\begin{tabular}{@{} l @{}} \hline
bez odstępów na brzegach\\ \hline
\end{tabular}
\\
\begin{tabular}{l} \hline
bez odstępów na brzegach\\ \hline
\end{tabular}

\end{document}


.pdf LaTeX

W LaTeX-u nie ma mechanizmu pozwalającego wyrównywać zestawienia liczbowe według cyfr znaczacych, ale efekt ten można osiągnąć, składając liczbę w dwóch kolumnach: cześć całkowita w kolumnie wyrównywanej do prawego brzegu oraz cześć dziesiętną w kolumnie wyrównanej do lewego. Za pomocą instrukcji @{,} zastępujemy przecinkiem odstęp normalnie wstawiany miedzy kolumnami. Trzeba jednak pamiętać o konieczności wpisywania znaku& zamiast przecinków w liczbach. Rubryki rozciągające się na kilka kolumn – jak nagłówek w poniższym przykładzie – tworzymy posługując się poleceniem \multicolumn.

Przykład 3.

.tex \documentclass[a4paper,11pt]{article}
\usepackage{polski}
\usepackage[cp1250]{inputenc}
\usepackage{enumerate}
\begin{document}

\begin{tabular}{c r @{,} l}
Wyrażenie &
\multicolumn{2}{c}{Wartość}\\ \hline
$\pi$ & 3&1416 \\
$\pi^{\pi}$ & 36&46 \\
$(\pi^{\pi})^{\pi}$ & 80662&7 \\
\end{tabular}

\end{document}


.pdf LaTeX