Wielokropek ( . . . )

W typowym piśmie maszynowym przecinek albo kropka zajmują tyle samo miejsca, co każdy inny znak. W piśmie drukarskim szerokość tych znaków jest z reguły bardzo mała i dlatego jeżeli umieścimy je obok siebie, to odstępy miedzy nimi będą zbyt małe. Wielokropek (trzy kropki) uzyskujemy za pomocą instrukcji \ldots.

Przykład:

\ldots

.tex Nie tak ..., tylko raczej tak:\\
Nowy Jork, Tokio, Budapeszt, \ldots
Plik źródłowy

.pdf LaTeX

Ligatury

Ligatury (spójki) to znaki graficzne, w których połączono dwie lub trzy litery. W niektórych językach ligatury występują jako właściwe danej ortografii znaki pisma, np. &oelig w jerzyku francuskim. Większość ligatur tworzy się ze względów estetycznych lub zwyczajowych. LaTex zna pięć następujących ligatur:

.tex ff\\
fi\\
fl\\
ffi\\
ffl\\
Plik źródłowy

.pdf Szermentowski

LaTex automatycznie wstawia ligatury zamiast odpowiednich sekwencji znaków. Można temu zapobiec wstawiając instrukcje \mbox{} pomiędzy znaki tworzące ligaturę.

.tex Jak lepiej: geografii czy geograf\mbox{}ii?
Plik źródłowy

.pdf Szermentowski

Akcenty i znaki specjalne

LaTex umożliwia wstawienie znaków akcentowanych i specjalnych używanych w wielu językach. W tabeli poniżej zestawiono wszystkie możliwe akcenty dla litery „o”. Instrukcje te można stosować również do dowolnej innej litery.


Akcenty i znaki specjalne dla "o"

Szermentowski

W przypadku umieszczenia akcentu nad literami „i” oraz „j”, należny usunąć kropkę znad tych liter. Do tego celu służą instrukcje \i i \j.

.tex H\^otel, na\"\i ve, \'el \'eve,\\
sm\o rrebr\o d, !‘Se\~norita!,\\
Sch\"onbrunner Schlo\ss{}
Stra\ss e
Plik źródłowy

.pdf Szermentowski
Uwaga Przy kopiowaniu kodu może wystąpić błąd wynikający z różnych kodowań. Po skopiowaniu wykasuj znaki " ' " i wpisz ponownie.

Niełamliwe odstępy

Polskie zasady typograficzne nie pozwalają przy łamaniu akapitu pozostawiać na końcu wierszy jednoliterowych spójników lub przyimków. Przykładowo w zdaniu „Jan Kochanowski urodził się w Czarnolesie” nieładnie wyglądałby przyimek „w” występujący na końcu wiersza.

Odstępy, na których nie wolno złamać wiersza, zaznacza się w pliku źródłowym przez umieszczenie znaku tyldy „~” zamiast odstępu. Na przykład, w powyższej sytuacji powinniśmy zapisać w pliku źródłowym: „w~Czarnolesie”. Jest wiele sytuacji, w których związek fragmentów zdania jest